Numer wpisu
319/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00047/06
Data wydania
2006-07-04
Nazwa organu
Przezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, ul. Wysoka 15/17, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03