Numer wpisu
321/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00049/06
Data wydania
2006-07-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Warsztat Dekarsko-Blacharski Tadeusz Pochcioł, ul. Kłokocińska 39b, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03