Numer wpisu
322/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00050/06
Data wydania
2006-07-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
F.H.U. "JARCAR" Chmiel Jarosław, ul. Wolna 116, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Zbieranie dotyczy dz. nr 2215/22 przy ul. Patriotów
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03