Numer wpisu
324/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00054/06
Data wydania
2006-08-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przychodnia Weterynaryjna KLIMVET Joanna Klimek, ul. Robotnicza 30, 44-213 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03