Numer wpisu
325/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznym
Znak sprawy
Ek I-7663/00055/06
Data wydania
2006-07-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SIRTEL Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 13/9, 02-954 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03