Numer wpisu
326/B/2006
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00056/06
Data wydania
2006-07-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Usługi Transportu Ciężkiego Suda Leszek, ul. Ofiar Terroru 23, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03