Numer wpisu
327/B/2006
Dotyczy
Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00057/06
Data wydania
2006-07-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
NZOZ Gabinet Stomatologiczny Rafał Pater-Jajdelski, ul. Wysoka 17
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03