Numer wpisu
332/B/2006
Dotyczy
Sprzeciw do Informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Znak sprawy
Ek I-7663/00066/06
Data wydania
2006-08-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
LOTOS Serwis Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Uwagi
Dotyczy stacji przy ul. Żorskiej 83
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03