Numer wpisu
334/B/2006
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00071/06
Data wydania
2006-09-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03