Numer wpisu
342/B/2006
Dotyczy
Umorzenia postepowania jako bezprzedmiotowe w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy myjni samochodowej z punktem wymiany opon w Rybniku przy ul. Sztolniowej
Znak sprawy
Ek I-7624/00014/06
Data wydania
2006-03-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03