Numer wpisu
343/B/2006
Dotyczy
Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu Zdroju w rejonie ul. Reymonta
Znak sprawy
Ek I-7624/00018/06
Data wydania
2006-03-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Urząd Miasta Jastrzębia Zdrój, Al. Piłusudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03