Numer wpisu
369/B/2006
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku głóg dwuszyjkowy, rosnących na terenie działki nr 3792/132, dzierżawionej przez wnioskodawcę od Miasta Rybnik, położonej przy ul. Wł. Reymonta
Znak sprawy
Ek I-7635/00264/06
Data wydania
2006-11-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03