Numer wpisu
374/B/2006
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Znak sprawy
Ek I-7661/00015/06
Data wydania
2006-08-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Transgór S.A., ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2006-11-03