Numer wpisu
1/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola osika, rosnącego na terenie działki nr 607/68, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 239 d w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00291/06
Data wydania
2006-11-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09