Numer wpisu
2/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanych wzdłuż peronu nr 1 na stacji Rybnik Towarowy linii nr 140 Katowice Ligota - Nędza przy ulicy Wodzisławskiej 249 B w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00294/06
Data wydania
2006-11-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gliwicach: ul. Dubois 12; 44 – 100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09