Numer wpisu
4/B/2007
Dotyczy
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00064/06
Data wydania
2006-09-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PTKiGK S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09