Numer wpisu
6/B/2007
Dotyczy
Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa pawilonu handlowego branży motoryzacyjnej z serwisem opon na działce nr 1320/74 przy ul. Chwałowickiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00056/06
Data wydania
2006-08-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"EKO" M.Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp. Jawna ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik SEGOSp. Z o.o. Ul. Przemysłowa 35 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09