Numer wpisu
7/B/2007
Dotyczy
Wydania postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
Znak sprawy
Ek I-7624/00042/06
Data wydania
2006-08-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09