Numer wpisu
8/B/2007
Dotyczy
postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:modernizacja istniejącej napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Huta Silesia - Jankowice
Znak sprawy
Ek I-7624/00058/06
Data wydania
2006-08-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ELBUD Katowice Sp. z o.o. ul. Ks. bpa H. Bednorza 19 40-384 Katowice z up. Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. Ul. Barlickiego 2 44-100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09