Numer wpisu
9/B/2007
Dotyczy
zmiany decyzji nr Ek I-7635/00240/05 dot. nasadzeń zasmiennych drzew
Znak sprawy
Ek I-7635/00289/06
Data wydania
2006-10-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnik Plaza sp. z o o. z siedzibą ul. Belgijska 11/2, 02-511 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, ul. chrobrego 2, pok.013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
-
Numery innych kart
-
Uwagi
-
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09