Numer wpisu
12/B/2007
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości
Znak sprawy
Ek I-7661/00017/06
Data wydania
2006-08-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp.J., ul. Kościuszki 45A, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09