Numer wpisu
15/B/2007
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości
Znak sprawy
Ek I-7661/00019/06
Data wydania
2006-10-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"OPERATOR" Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 45A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09