Numer wpisu
16/B/2007
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Znak sprawy
Ek I-7661/00020/06
Data wydania
2006-09-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Naprzód Sp. z o.o., ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09