Numer wpisu
17/B/2007
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości
Znak sprawy
Ek I-7661/00021/06
Data wydania
2006-09-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Remondis Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09