Numer wpisu
20/B/2007
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżaniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Znak sprawy
Ek I-7661/00023/06
Data wydania
2006-10-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Henryk Zmarzły, ul. Pogodna 10, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09