Numer wpisu
21/B/2007
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Znak sprawy
Ek I-7661/00024/06
Data wydania
2006-10-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Usług Komunalnych "ZEF" C. Wieczorek Z. Wieczorek, ul. Hallera 6, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09