Numer wpisu
22/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. topól, rosnących na terenie działek nr: 2432/119 i 2434/120, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ul. Władysława Hibnera 25 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00282/06
Data wydania
2006-11-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Maksymiliana Basisty ul. Władysława Hibnera 25; 44 - 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09