Numer wpisu
23/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła kalifornijska, rosnącego na terenie działki nr 1446/110, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Leona Kruczkowskiego 13 w Rybniku - Boguszowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00286/06
Data wydania
2006-11-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09