Numer wpisu
25/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku robinia akacjowa, zlokalizowanych na terenie działki nr 4012/5, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gliwickiej 60 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00298/06
Data wydania
2006-11-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „SPOŁEM” ul. Bolesława Chrobrego 6; 44 - 201 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09