Numer wpisu
26/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 2276/78 i 2277/78, będących w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonych przy ulicy Chabrowej 11 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00263/06
Data wydania
2006-11-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 41, ul. Chabrowa 11; 44 - 210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09