Numer wpisu
28/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2178/231, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Przemysłowej 3 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00305/06
Data wydania
2006-11-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Greif Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09