Numer wpisu
29/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew, rosnących na terenach działek, administrowanych przez wnioskodawcę, położonych przy ulicy Gliwickiej 72 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00299/06
Data wydania
2006-11-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gliwicka 72; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09