Numer wpisu
32/B/2007
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00016/05
Data wydania
2006-10-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy oczyszczalni ścieków "Boguszowice"
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09