Numer wpisu
33/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola balsamiczna, zlokalizowanych na terenie działki nr 1804/51, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Jankowickiej 41 B w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00309/06
Data wydania
2006-11-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41 B; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09