Numer wpisu
34/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1263/119 i 1264/19, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Łącznej w Rybniku - Orzepowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00290/06
Data wydania
2006-11-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczne
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09