Numer wpisu
35/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola kanadyjska (mieszaniec), rosnących na terenie działki nr 1299/82, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Wincentego Kadłubka 6 a, b, c w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00295/06
Data wydania
2006-11-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, ul. Wincentego Kadłubka 6 a, b, c; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09