Numer wpisu
37/B/2007
Dotyczy
Wydane zezwolenie na usunięcie drzew z terenu przy ul. Górnośląskiej w zwiazku z przygotowaniem terenu do budowy kościoła
Znak sprawy
Ek I-7635/00308/06
Data wydania
2006-11-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rzymsko-Katolicka Parafia Wniebowzięcia N.M.P. Biertułtowy, ul. Korfantego 14, 44-310 Radlin
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii ul. Chrobrego 2 pok.013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09