Numer wpisu
38/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku modrzew europejski, rosnących na terenie działki nr 553/61, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Konrada Winklera w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00297/06
Data wydania
2006-11-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09