Numer wpisu
40/B/2007
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa pawilonu handlowego branży motoryzacyjnej z serwisem opon na działce nr 1320/74 przy ul. Chwałowickiej w Rybniku"
Znak sprawy
Ek I-7624/00040/06
Data wydania
2006-11-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Uwagi
dostępny raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09