Numer wpisu
42/B/2007
Dotyczy
wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika ustalającej kierunek rekultywacji rejonu osadników mułowych: Holona I i Żeberko położonych w Rybniku - Chwałowicach przy ul. Kożdoniów
Znak sprawy
Ek II-6064/00033/04
Data wydania
2006-11-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Chwałowice ul. 1 Maja 26 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 012
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09