Numer wpisu
43/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2767/244, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Popielowskiej w Rybniku - Radziejów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00316/06
Data wydania
2006-11-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09