Numer wpisu
44/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 778/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy w rejonie budynku NOT KWK „Chwałowice”, położonej przy ulicy Przewozowej 1 w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00326/06
Data wydania
2006-11-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Chwałowice, ul. 1 Maja 26; 44 - 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09