Numer wpisu
45/B/2007
Dotyczy
usunięcia 1 szt. drzewa gat. świerk rosnacego na terenie bazy ZZM przy ul. Pod Lasem 64
Znak sprawy
Ek I-7635/00331/06
Data wydania
2006-11-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64 , 44-210 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta ul. Chrobrego 2 Wydział Ekologii pok. nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
-
Numery innych kart
-
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09