Numer wpisu
46/B/2007
Dotyczy
wydania decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnych w obrębie Potoku Niedobczyckiego przyległych do ulicy Skalnej w Rybniku
Znak sprawy
Ek II-6064/00002/04
Data wydania
2006-11-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Zakład Zagospodarowania Mienia ul. Granitowa 132 43 - 155 Bieruń
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 012
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09