Numer wpisu
47/B/2007
Dotyczy
wydania decyzji o kierunku rekultywacji obniżonego terenu robotami górnicz. KWK "Chwałowice" na obszarze pomiędzy ul. Świerklańską i Kopalnianą w Rybniku na gruntach Rolniczej Spóldzielni Produkcyjnej i przyległych gruntach osób prywatnych
Znak sprawy
Ek II-6064/00011/04
Data wydania
2006-11-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Projektowo-Wdrożeniowa EKOLOT Sp. z o.o. ul. Dąbrówki 10 40 - 081 Katowice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 012
Sposób zakończenia postępowania
decyzja umarzająca postępowanie administracyjne Nr Ek II-6064/00011/04 z dnia 23 listopada 2006 r.
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09