Numer wpisu
48/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 16 szt. brzóz brodawkowatych, rosnących na terenie działki nr 1010/73, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy skrzyżowaniu ulicy Jarzębinowej z ulicą Komisji Edukacji Narodowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00327/06
Data wydania
2006-11-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoby fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09