Numer wpisu
52/B/2007
Dotyczy
Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Znak sprawy
Ek I-7661/00026/06
Data wydania
2006-12-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Usług Wielobranżowych Adam Szura, ul. Folwarczna 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pokój nr 12
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09