Numer wpisu
53/B/2007
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00083/06
Data wydania
2006-11-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Blacharsko - Dekarski Langer Alojzy, ul. Rybnicka 42, 44-293 Szczerbice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09