Numer wpisu
55/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 77 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 859/114 i 1870/83, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Heleny Marusarzówny i Jana Kowalczyka w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00318/06
Data wydania
2006-12-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09