Numer wpisu
58/B/2007
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 511/119, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 214 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00303/06
Data wydania
2006-12-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-09